Algemeen

Steeds meer opdrachtgevers krijgen moeite met de bouw c.q. verbouw
van hun woning of bedrijfspand en dat is geen wonder, want de wet
en regelgeving wordt steeds omvangrijker.

JIIL denkt in deze een juiste partij te kunnen zijn om te begeleiden vanaf
de eerste gedachte tot en met het onderhoud van het vastgoed. Als het nu
gaat om een berging aan uw woning of de nieuwbouw van een bedrijfspand,
met de ervaring van JIIL zult U na de oplevering een tevreden gevoel hebben.

– Bouwbegeleiding en Bouwmanagement
– Beheer en Onderhoud
– Haalbaarheidsonderzoek
– Bouwkosten bepalen
– Keuringen en inspecties
– Technische tekeningen & berekeningen
– Vergunningaanvraag
– Ruimte voor Ruimte project (rood voor rood)