Bouwbegeleiding

Bij bouwbegeleiding gaat het om begeleiding van bouwprojecten in de breedste zin van het woord, van idee tot eindresultaat.
Tijdens de bouw moeten taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen worden vastgelegd in contracten en vergunningen. Er dient een overleg- en organisatiestructuur te worden opgesteld voor de uitvoering en toezicht op het bouwwerk.

Naast deze overleg- en organisatiestructuur is het ook belangrijk dat de technische en financiële voortgang van het project wordt bewaakt. Na de ontwerpfase kan JIIL namens u toezicht houden tijdens de bouw. Toezicht houden wil zeggen dat er wordt gecontroleerd of de juiste materialen op de voorgeschreven wijze en met de goede voorzorgsmaatregelen worden verwerkt.

Bouwbegeleiding kan bestaan uit de volgende taken:
• haalbaarheidsonderzoek
• contacten met de gemeente
• aanvragen vergunningen
• keuze van architect
• aannemers selectie
• prijsonderhandelingen met aannemers
• controle bouwkostencalculatie
• kostenbewaking bouw
• bewaking planning van de bouw
• kwaliteit controle tijdens de bouw

U kunt zelf kiezen voor het totale pakket of één of meerdere onderdelen. Dit kan tegen een vast vooraf overeengekomen prijs of op uurloon basis.

Projectgroep begeleiding
Voor bedrijven, scholen en andere instanties is het ten zeerste aan te raden om een bouwbegeleider in de arm te nemen. Meestal zijn er binnen deze organisaties meerdere mensen betrokken bij de bouw, en is er onvoldoende bouwkundige kennis waardoor het handig is een deskundige aan tafel te hebben. JIIL kan u, als projectgroepadviseur, helpen bij het smeden van uw bouwplannen.