Bouwtechnische keuring

Bij het kopen van een woning wordt veel aandacht geschonken aan de ligging, koopprijs en hypotheek. Later blijkt soms dat de woning toch meer gebreken vertoond of dat het repareren van deze gebreken tot hogere kosten leidt dan vooraf was voorzien. Dit kan voorkomen worden door het vooraf laten uitvoeren van een bouwtechnische inspectie.
 JIIL kan een onafhankelijke inspectie voor u verrichten.

Wat houdt een dergelijke keuring in.
Bouwtechnische keuring ter plaatse waarbij bijzondere aandacht geschonken wordt aan:
•    Houtrot
•    Houtworm c q boktor
•    Betonrot (aan bijvoorbeeld begane grondvloeren en balkons)
•    Staat van de kozijnen,ramen en deuren
•    Hoelang gaat de dakbedekking en de loodafdichtingen nog mee
•    Is het gebouw in zijn geheel goed en degelijk gebouwd
•    etc. etc.

Bij eventuele gebreken kan tevens een raming worden gegeven van de te maken herstelkosten. Van inspecties kan een uitgebreid rapport worden opgemaakt. Een bouwtechnische keuring is bij aankoop van onroerend goed zeker geen overbodige luxe.

Ook bij de oplevering van een nieuwbouwwoning kan JIIL u van dienst zijn.