VABregeling (Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing)

Bedrijven kunnen zich de komende jaren in het buitengebied van gemeente De Wolden vestigen met extra bijbouwmogelijkheden. Dat wordt mogelijk gemaakt door de VABregeling (Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing), die het mogelijk maakt agrarische bedrijven opnieuw te gebruiken voor nieuwe, niet-agrarische functies. JIIL kent alle ins en outs omtrent deze regeling en is daardoor het juiste adres om de kosten inzichtelijk te maken.

Over de streep
Gemeente De Wolden is één van de eerste gemeenten in Nederland die zich waagt aan deze VAB-regeling. Mark Gortemaker van JIIL Bouwbegeleiding & Advies juicht het initiatief zeer toe. “In De Wolden staan op dit moment zeker twintig agrarische bedrijven te koop. Een perfecte mogelijkheid voor veel ondernemers. Al beseffen die dat vaak zelf niet. Daarom moet de stoppende boer de ondernemers over de streep trekken.” De meeste ondernemers gaan immers voor het standaard pandje op het industrieterrein, terwijl er prachtige kansen liggen in het buitengebied. Als de boer wil verkopen, zal hij voor de laatste keer moeten investeren in zijn pand. “Met een kostenberekening en eventueel mooie plaatjes van hoe het eruit kan komen te zien, kan de boer wellicht de aandacht trekken van zoekende ondernemers”, zegt Mark Gortemaker, die als bemiddellaar bij dit proces een belangrijke rol kan vervullen.